statystyki

Brak informacji o dłuższym okresie wypowiedzenia nie oznacza jego skrócenia

autor: Monika Krzyszkowska-06.10.2016, 11:12; Aktualizacja: 06.10.2016, 11:45

W listopadzie 2015 r. pracodawca zawarł z pracownikiem dwuletnią umowę terminową, w której została umieszczona klauzula o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Nieświadomy zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 r. pracownik na początku września 2016 r. złożył wypowiedzenie, przekonany, że będzie go obejmował dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Po jego dokonaniu pracodawca poinformował pracownika, że jego okres wypowiedzenia to miesiąc. Czy pracodawca miał obowiązek wcześniej powiadomić pracownika o wydłużeniu tego okresu? Jeśli tak, to czy w razie braku takiej informacji można uznać, że w sposób dorozumiany zgodził się na skrócenie okresu wypowiedzenia?

W myśl nowelizacji kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 r., przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r. zawartych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, stosuje się okresy wypowiedzenia wskazane w art. 36 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Przy czym przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia takich umów po 22 lutego 2016 r. nie uwzględnia się wcześniejszego zatrudnienia u danego pracodawcy. Dlatego po upływie sześciu miesięcy od tej daty, tj. od 22 sierpnia 2016 r. podlegają one wypowiedzeniu przy zastosowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia, zarówno w przypadku rozwiązywania umowy przez pracodawcę, jak i pracownika. Gdy upłyną trzy lata (licząc również od 22 lutego 2016 r.), okres wypowiedzenia wydłuży się do trzech miesięcy.

Brak powiadomienia

W omawianym przypadku oznacza to, że w momencie składania wypowiedzenia przez pracownika do rozwiązania łączącej go z pracodawcą umowy o pracę zastosowanie miał już dłuższy, miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca powinien poinformować podwładnego o tej zmianie. Zakomunikowanie pracownikowi zmian jego warunków zatrudnienia, których listę zawiera art. 29 par. 3 pkt 1–4 k.p., jest obowiązkiem wynikającym z art. 29 par. 32 k.p. Informacja aktualizująca powinna zostać przekazana pracownikowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie zmian podlegających notyfikacji, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Biorąc pod uwagę, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zatrudnionego uległ zmianie od 22 sierpnia 2016 r., pracodawca miał czas na doręczenie mu pisemnej informacji na ten temat w ciągu miesiąca od tej daty. Tak więc na dzień złożenia wypowiedzenia przez pracownika pracodawca nie uchybił jeszcze wymogom kodeksu pracy. Należy przy tym zauważyć, że przekazywanie informacji o zmianach warunków zatrudnienia zanim jeszcze wejdą w życie jest kontrowersyjne. Wprawdzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 9 kwietnia 2014 r. wskazuje, że takie uprzednie poinformowanie ze wskazaniem dnia, od którego nastąpi zmiana warunków, jest wystarczające, jednak Główny Inspektorat Pracy w stanowisku z 10 maja 2013 r. uznaje taką praktykę za nieprawidłową. W jego interpretacji obowiązek z art. 29 par. 32 k.p. powinien być realizowany w chwili zaistnienia zmian w warunkach zatrudnienia. [ramka 1]


Pozostało 68% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane