Rząd planuje zwiększenie dofinansowania z 200 do 250 zł miesięcznie za jedną osobę na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówki „Senior-WIGOR”.
Tak wynika z zapowiedzi zmian w uchwale Rady Ministrów, która określa zasady realizacji w latach 2015–2020 programu „Senior-WIGOR”. Jego celem jest wspieranie gmin i powiatów w zakładaniu dziennych domów pobytu dla starszych. W ramach programu samorządy mogą otrzymać pieniądze z budżetu państwa zarówno na uruchomienie takiej jednostki (adaptację budynku i jego wyposażenie), jak i na jej dalsze funkcjonowanie, pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20 proc. kosztów całej inwestycji. Oprócz wyższej stawki dotacji zmodyfikowana zostanie nazwa całego programu na „Senior+”, tak aby była jednolita z innymi prowadzonymi przez obecny rząd PiS. Co więcej, obok domów dziennego pobytu samorządy będą mogły zakładać również kluby „Senior+”. Ponadto zmianie mają ulec standardy, które muszą spełniać placówki, w tym te dotyczące poziomu zatrudnienia pracowników.
Odpowiedzialne za przygotowanie zmian do rządowej uchwały Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) informuje, że są one odpowiedzią na oczekiwania samorządów i mają zwiększyć ich zainteresowanie programem.
Tyle tylko, że najważniejszym problemem, który powoduje, że program nie cieszy się dużą popularnością, jest późny termin ogłaszania i rozstrzygania konkursu o udzielenie dotacji. W tym roku składanie wniosków ruszyło dopiero w połowie czerwca. W efekcie o dofinansowanie ubiegało się tylko 51 samorządów, a jak wynika z ogłoszonych przez MRPiPS pod koniec września wyników, do udzielenia budżetowego wsparcia zakwalifikowanych zostało 49 z nich. Tyle powstanie nowych placówek „Senior-WIGOR”, a samorządy na ten cel otrzymają 10 mln zł.
To oznacza, że pula środków przewidziana na 2016 r. nie zostanie wykorzystana, bo na tworzenie dziennych domów zarezerwowanych zostało 31 mln zł (kolejne 7 mln zł było przewidziane na wsparcie bieżącego funkcjonowania 97 placówek uruchomionych w 2015 r.). Jednocześnie tak późne rozstrzygnięcie konkursu powoduje, że gminy i powiaty będą miały tylko trzy miesiące, aby wyremontować, wyposażyć i otworzyć domy „Senior-WIGOR”. Jeśli nie zdążą do 31 grudnia br., będą musiały zwrócić dotację do budżetu państwa.
– Jak tylko otrzymamy decyzję o dofinansowaniu na piśmie, będziemy mogli ruszyć z procedurami przetargowymi, bo na razie mamy jedynie informację o jego udzieleniu – mówi Dorota Koncewicz, burmistrz Niemodlina. – Terminy są bardzo napięte, zakładamy jednak, że uda nam się zdążyć do końca roku – dodaje.
Informuje, że dom „Senior-WIGOR” przeznaczony dla 16 osób zostanie uruchomiony w lokalu należącym do miasta.
Inaczej sytuacja wygląda w Ostródzie, która również uzyskała dofinansowanie, ale zamierza ogłosić konkurs dla organizacji pozarządowych. W jego wyniku wybrany zostanie podmiot dysponujący lokalem odpowiednim, aby zaadaptować go na potrzeby placówki, i który będzie ją potem prowadzić.
340 mln zł to kwota przewidziana na realizację programu „Senior-WIGOR” w latach 2015–2020
60 mln zł jest zarezerwowane na konkurs w 2017 r.