Osoby ubiegające się o refundację zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego muszą przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
Czy powiat może sam przyznać wsparcie
Jestem samotną, schorowaną osobą. Mam poważne problemy z poruszaniem się. Praktycznie nie wychodzę z domu. Czy możliwe jest, aby samorząd przyznał mi wsparcie bez składania dokumentów, bo nie mam siły ich zanieść do urzędu?