W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w październiku na poziomie 7,7% wobec 7,6% przed miesiącem i w porównaniu do 7,3% rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały Holandia (2,5%), Austria (3,0%) i Dania (3,2%), a najwyższy Hiszpania (12,8%) i Słowacja (10,0%). Polska, wraz z Austrią, odnotowała największy spadek tego wskaźnika.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15 - 74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w październiku 2008 roku 8,8% wobec 8,9% we wrześniu i w porównaniu do 11,3% rok wcześniej.