Rolnicy nie mogą domagać się pomocy ze środków UE jako przedsiębiorcy i korzystać równocześnie z socjalnego systemu ubezpieczeniowego.
Business Centre Club składa do TK wniosek o zbadanie zgodności z art. 32 ustawy zasadniczej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Podstawą jest raport o KRUS przygotowany przez prof. Katarzynę Duczkowską-Małysz i prof. Małgorzatę Duczkowską-Piasecką.
- Obowiązujące przepisy powodują, że rolnicy, występując o pomoc unijną, są traktowani jako przedsiębiorcy. Gdy jednak przychodzi do płacenia składek, chcą korzystać z pomocy państwa twierdząc, że system ten ma charakter socjalny - mówi prof. Małgorzata Duczkowska-Piasecka ze Szkoły Głównej Handlowej.
Zwraca także uwagę na rażące dysproporcje pomiędzy wielkością pomocy finansowanej ze środków publicznych kierowanej na rzecz wsi oraz rolnictwa a udziałem samych rolników w opłatach na rzecz finansów publicznych. Ponadto dochody rolników są coraz wyższe. Powoduje to poczucie głębokiej niesprawiedliwości, nierównego traktowania przedsiębiorców i naruszenia prawa do równości, które gwarantuje art. 32 konstytucji.
- Konstytucyjna zasada równość nie ma charakteru bezwzględnego. Dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady, które umożliwiają faworyzujące traktowanie różnych grup zawodowych - mówi Andrzej Bisztyga, konstytucjonalista z Uniwersytetu Śląskiego.
Zwraca uwagę, że znane są przypadki uzasadniania odstępstw od zasady równości w prawie. Każdorazowo wymaga to argumentacji konstytucyjnej. W takich przypadkach najczęściej przywoływana jest zasada sprawiedliwości społecznej.
- Kwestia wyważenia racji między konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej należy do TK - dodaje Andrzej Bisztyga.
Już wcześniej rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do TK o zbadanie przepisów nakazujących opłacanie składek zdrowotnych za wszystkich rolników przez budżet państwa.
Przeciwni badaniu zgodności z konstytucją ustawy o KRUS są sami rolnicy. Według Władysława Serafina, prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, przedsiębiorcy zapominają o tym, że to właśnie zgodnie z art. 23 konstytucji podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne.
- Nie można zapominać, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce ma charakter socjalny, który wyrównuje koszty produkcji w taki sposób, aby konsumenci mogli kupować żywność po przystępnych cenach - zauważa Władysław Serafin.