ZUS ogłosił oficjalne stawki składek, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2017 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 5 proc. wyższe niż w roku 2016.

Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień 2017 wyniesie:

- ubezpieczenie zdrowotne 297,28 (do odliczenia 255,99) - ubezpieczenie emerytalne 499,28 zł
- ubezpieczenie rentowe 204,62 zł
- ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł
- ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł
- Fundusz Pracy 62,67 złPodstawa wymiaru składek wyniesie 2557,80 zł.

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż od 25 sierpnia 2005) wyniosą:

- ubezpieczenie zdrowotne 297,28 (do odliczenia 255,99) - ubezpieczenie emerytalne 117,12 zł - ubezpieczenie rentowe 48,00 zł
- ubezpieczenie chorobowe 14,70 zł
- ubezpieczenie wypadkowe 10,80 zł

Podstawa wymiaru składek wyniesie 600 zł

Podstawę wymiaru składek określa się na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie wzrośnie z 4055 zł w 2016 roku do 4263 zł w 2017 roku. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60 proc. tej kwoty, czyli 2557,80 zł.