Przepisy kodeksu pracy powinny być jasne i zrozumiałe zarówno dla pracowników jak i pracodawców – uważa Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. W piątek opracowywanie nowego kodeksu rozpoczęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

Premier Beata Szydło w ub. tygodniu powołała na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Marcina Zielenieckiego.

Celem komisji jest m.in. wypracowanie projektów kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W skład gremium wchodzi 14 ekspertów z dziedziny prawa pracy, m.in.: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, prof. dr hab. Leszek Mitrus, prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk i dr hab. Anna Musiała.