"Zwykle w miesiącach zimowych poziom bezrobocia wzrasta. Nie powinien to być wzrost dramatyczny, poziom bezrobocia może lekko wzrosnąć w listopadzie w związku z zakończeniem prac sezonowych" - powiedziała.

GUS podał wczoraj, że stopa bezrobocia w październiku spadła do 8,8 proc. Ekonomiści obawiają się, że wraz ze spowolnieniem bezrobocie będzie w szybkim tempie rosło.

"Poziom bezrobocia jest na razie niski i nie mamy danych, które wskazywałyby na załamanie na rynku pracy lub wzrost zwolnień grupowych" - powiedziała.

"Dlatego wierzę, że sytuacja na rynku pracy pozostanie w miarę dobra i w Polsce nie będzie silnej recesji" - dodała.