Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) powiedział dziś, że jego klub zastanawia się nad złożeniem projektu nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ).

Prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw zdrowotnych: o ZOZ-ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę służby zdrowia. Podpisał natomiast trzy inne ustawy zdrowotne: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, oraz o konsultantach w ochronie zdrowia.

"Zastanawiamy się nad złożeniem projektu nowelizacji ustawy o ZOZ-ach. Mamy przygotowane rozwiązania wzmacniające zarządzanie ZOZ-ami, mamy także rozwiązanie jak wykorzystać 2,7 mld zł, które w zawetowanej przez prezydenta ustawie wprowadzającej było przeznaczone na likwidację zadłużenia ZOZ-ów" - podkreślił Piecha. Nie chciał jednak mówić o szczegółach.

"By podpisane przez prezydenta ustawy zdrowotne weszły w życie konieczna jest ich nowelizacja"

W ocenie przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia, by podpisane przez prezydenta ustawy zdrowotne weszły w życie konieczna jest ich nowelizacja.

"Terminy wejścia w życie tych ustaw zapisano w ustawie wprowadzającej, co nie było dobrym rozwiązaniem, dlatego wydaje się, że aby mogły one zacząć obowiązywać, trzeba będzie je znowelizować i zapisać w nich terminy wejścia w życie" - powiedział Piecha.

Minister zdrowia Ewa Kopacz oświadczyła wczoraj, że zawetowanie przez prezydenta ustawy wprowadzającej reformę oznacza, że żadna z sześciu ustaw zdrowotnych nie wejdzie w życie.