Pracodawca zatrudniający kilkudziesięciu pracowników zamierza zastąpić dotychczasowy regulamin wynagradzania nowym. W jaki sposób pracodawca może wprowadzić warunki nowego regulaminu do warunków zatrudnienia pracowników?
Wprowadzenie nowego regulaminu wynagradzania powoduje zmianę warunków pracy i płacy pracowników. Zgodnie z art. 24113 par. 1 k.p. korzystniejsze postanowienia regulaminu wynagradzania zastąpią w dniu jego wejścia w życie dotychczasowe warunki zatrudnienia. Postanowienia mniej korzystne od dotychczasowych wymagają zastosowania wypowiedzeń zmieniających.
Teoretycznie możliwe jest, że wszystkie postanowienia nowego regulaminu są bardziej korzystne od dotychczas obowiązujących postanowień. W praktyce taka sytuacja występuje niezwykle rzadko. Bardzo trudno jest bowiem wykluczyć, że nowy regulamin w odniesieniu do każdego ze swych postanowień polepsza sytuację pracowników. Zmiana na niekorzyść, choćby była jedynie marginalna, powoduje konieczność wręczenia wypowiedzeń zmieniających.