Rolnikowi i jego rodzinie zasiłek chorobowy z KRUS przysługuje tylko z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni.

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko osobom ubezpieczonym w ZUS - mają do niego także prawo ubezpieczeni w KRUS. Komu przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS i jak go otrzymać, dowiesz się tutaj

Z kolei prawo do zasiłku z KRUS przysługuje osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako rolnicy lub ich domownicy - czyli członkowie rodziny rolnika, którzy pracują w gospodarstwie, ale nie łączy ich z rolnikiem stosunek pracy.

Na ile przysługuje zasiłek? Zasiłek chorobowy przysługuje uprawnionym osobom, jeśli wskutek choroby są niezdolne do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni - osoba, która choruje krócej, świadczenia więc nie otrzyma. Zasiłek jest wypłacany nie dłużej niż przez 180 dni, jeżeli jednak po tym czasie ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja może mu pomóc w odzyskaniu zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się o dalsze 360 dni - czyli łącznie zasiłek może być wypłacany przez 540 dni.

Od kiedy chory otrzyma zasiłek? W zależności od rodzaju ubezpieczenia - obowiązkowe czy dobrowolne - różny jest okres oczekiwania na zasiłek. W przypadku ustawowego ubezpieczenia rolnik lub członek jego rodziny otrzymuje zasiłek od razu po spełnieniu wymogów związanych z trwaniem choroby. Natomiast w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego wymagany jest nieprzerwany okres rolniczego ubezpieczenia przez co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem czasowej niezdolności do pracy (wyjątkiem jest wypadek przy pracy rolniczej). Ile wynoszą okresy wyczekiwania za zasiłek chorobowy z ZUS, dowiesz się tutaj>>

Jaka jest wysokość zasiłku? Chorobowe rolników przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym rolnik lub jego rodzina otrzyma 10 złotych.

Kiedy zasiłek nie przysługuje? Zasiłku nie otrzyma ubezpieczony, który na koszt KRUS przebywa w szpitalu lub pobiera zasiłek macierzyński. Świadczenie nie przysługuje także po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Kiedy zasiłek chorobowy przysługuje za dni wolne od pracy>>

Z utratą zasiłku za cały okres niezdolności do pracy musi się z kolei liczyć osoba wykonująca na zwolnieniu lekarskim pracę zarobkową lub w ogóle wykorzystująca je niezgodnie z jego celem. Podobnie jest w przypadku, gdy niezdolność spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego. Natomiast jeśli powodem choroby jest nadużycie alkoholu, ubezpieczony traci prawo do zasiłku tylko za okres pierwszych pięciu dni niezdolności.