Rolnikowi i jego rodzinie zasiłek chorobowy z KRUS przysługuje tylko z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni.

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko osobom ubezpieczonym w ZUS - mają do niego także prawo ubezpieczeni w KRUS. Komu przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS i jak go otrzymać, dowiesz się tutaj

Z kolei prawo do zasiłku z KRUS przysługuje osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako rolnicy lub ich domownicy - czyli członkowie rodziny rolnika, którzy pracują w gospodarstwie, ale nie łączy ich z rolnikiem stosunek pracy.