Pracodawcy, którzy przeprowadzili tzw. zwolnienia grupowe, mają zyskać możliwość zatrudniania pracowników tymczasowych bez okresu wyczekiwania. Obecnie mogą ich zatrudniać dopiero po sześciu miesiącach od ostatnich zwolnień. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.), którą wczoraj zajmowała się sejmowa Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Inną propozycję w tej sprawie prezentuje Związek Agencji Pracy Tymczasowej. Chce jedynie skrócenia tego ograniczenia do trzech miesięcy

- Jestem zdecydowanie przeciwny zniesieniu ograniczenia sześciu miesięcy, w których nastąpiła redukcja zatrudnienia - mówi Paweł Hałas, prezes Agencji Pracy Tymczasowej Action Staff.

Według niego firmy obniżałyby swoje koszty zwalniając zatrudnionego pracownika i zatrudniając pracownika tymczasowego.

Komisja chce też, aby szkolenie pracowników tymczasowych w zakresie bhp oraz wstępne badania lekarskie przed dopuszczeniem ich do pracy nie były wymagane, jeżeli zostaną zatrudnieni ponownie u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku.

- Zwolnienie pracownika z powtórzenia szkolenia bhp lub badań lekarskich jest korzystnym rozwiązaniem - mówi Bożena Pęciak, prezes zarządu Agencji Pracy Tymczasowej Personnel Solutions Group.

W jej opinii pracownicy tymczasowi wielokrotnie, w ramach pracy sezonowej, powracają do tego samego pracodawcy i muszą powtarzać szkolenia i badania, które wiążą z kosztami dla firm.

Posłowie proponują też, aby agencja pracy tymczasowej przy nawiązaniu kolejnej umowy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym nie musiała wydawać świadectwa pracy. Zostanie ono wydane wyłącznie na żądanie pracownika, a jeśli nie zgłosi takiego żądania, to raz w roku. Związek Agencji Pracy Tymczasowej chce natomiast, aby agencja nie musiała wydawać tego świadectwa także wtedy, jeśli pracownik podejmie pracę w ciągu 14 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Zdaniem Bożeny Pęciak bardzo często jest tak, że osoba jest zatrudniana osiem razy w roku i za każdym razem agencja musi wystawiać jej świadectwo pracy. Dodaje, że wprowadzenie wymogu wystawiania raz w roku świadectwa, które będzie uwzględniało wszystkie okresy zatrudnienia, będzie dużym ułatwieniem.

Związek Agencji Pracy Tymczasowej dziś ma przedstawić standardy agencji pracy tymczasowej w walce z nieuczciwymi pośrednikami. Twierdzi, że zatrudnieni w ten sposób nie są chronieni w wystarczający sposób. Związek uważa, że agencje często tworzą ludzie nieznający podstawowych zagadnień związanych z prawem pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Na standardy mają się składać m.in. przejrzyste kryteria wyboru typu umowy z pracownikiem i jej precyzyjne sformułowanie oraz dbałość o zabezpieczenie interesów pracownika.

Praca tymczasowa jest wykonywana na rzecz pracodawcy użytkownika. Zazwyczaj ma charakter sezonowy, okresowy i doraźny. W Polsce pracuje w ten sposób około 0,5 mln osób.