1 października w Gdańsku PO przedstawi „Narodowy Program Senioralny”, który będzie elementem nowej oferty programowej Platformy – zapowiedziała w niedzielę b. premier Ewa Kopacz. Opowiedziała się m.in. za „realnym” skróceniem kolejek do lekarzy oraz waloryzacją rent i emerytur.Kopacz zabrała głos podczas niedzielnej konferencji PO w Sejmie pt. "Polityka senioralna - czas na odważne decyzje". W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele środowisk seniorów oraz niezależni eksperci.

Była premier podkreśliła, że jeśli mowa jest o polityce prorodzinnej, trudno nie ująć w niej polityki senioralnej. „Rodziny są wielopokoleniowe. Ci najstarsi, kiedy siadamy przy świątecznym stole, zwykle są traktowani z odpowiednim szacunkiem i jako ci, którzy są takim solidnym, rzetelnym fundamentem naszych rodzin” – mówiła Kopacz.

Opowiedziała się za rewaloryzacją rent i emerytur, za „realnym” skróceniem kolejek do lekarzy, a także za wprowadzeniem bonów refundacyjnych na leki i rehabilitację, które – w jej ocenie – byłyby lepszym rozwiązaniem, niż program bezpłatnych medykamentów dla seniorów 75 plus, który w tym roku wprowadził rząd Beaty Szydło.

„To są realne rozwiązania, które będziemy w +Narodowym Programie Senioralnym+ prezentować 1 października. Ten nasz program będzie programem, który będziecie budować sami, będziecie dokładać kolejnego miesiąca swoją cegiełkę” – zapowiedziała Kopacz, zwracają się do zgromadzonych na Sali seniorów. 1 października odbędzie się w Gdańsku ogólnopolska konwencja PO, podczas której przyjęty na zostać nowy program ugrupowania pt. „Polska obywatelska 2.0”.

„Nie jesteśmy głusi na wasze głosy; chcemy dzisiaj, żeby dzisiaj szacunek do waszego środowiska był okazany nie tylko okazany w pustych słowach, ale przede wszystkim w czynach” – dodała była premier.

Wiceszef sejmowej komisji senioralnej Michał Szczerba (PO) skrytykował polityków PiS za niechęć dla realizacji drugiej edycji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. „Jest czymś absolutnie skandalicznym, że inicjatywa społeczna najbardziej świadomych, odpowiedzialność środowisk senioralnych - uniwersytetów III wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów oraz gminnych rad seniorów nie zyskuje przychylności nowej władzy” – ocenił polityk.

Przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej, m.in. głosami posłów PiS, podjęta została decyzja o zdjęciu patronatu merytorycznego komisji nad Obywatelskim Parlamentem Seniorów. „Jest to rzecz absolutnie przykra. Argumentem za zdjęciem tego patronatu była niezgoda prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, aby to 16 polityków, 16 wojewodów wybierało delegatów. Nie można budować dialogu społecznego z seniorami w oparciu o dyktat, o ograniczenie samorządności samych seniorów” – podkreślał Szczerba.

Poseł PO zapowiedział, że jeśli marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie zgodzi się, aby Obywatelski Parlament Seniorów obradował w Sejmie, wówczas jego spotkanie zostanie zorganizowane poza gmachem parlamentu. Pierwsze inauguracyjne obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbyły się w Sejmie 1 października 2015 roku, w przypadającym tego dnia Międzynarodowym Dniu Osób Starszych.

Szczerba zarzucił gabinetowi Beaty Szydło, że nie chce brać udziału w pracach nad konwencją ONZ o prawach osób starszych. „Rząd PiS nie tylko odmawia udziału w tych pracach, ale w oficjalnym stanowisku uznał przygotowanie konwencji ONZ za niecelowe. W uzasadnieniu na interwencyjne pismo RPO, pana dra Adama Bodnara, minister rodziny odpowiedziała: prawa osób starszych są wystarczająco chronione, a sam wiek osób nie może być bezpośrednią przesłanką do tworzenia specjalnej ochrony" – mówił poseł PO.

Zwrócił uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich uruchomił akcję społecznego wsparcia dla konwencji pod hasłem „Za starość naszą i waszą!”. „Jesteśmy również, jako Platforma Obywatelska, przekonani, że ta konwencja pomogłaby zwalczać dyskryminację ze względu na wiek, zapewnić niezbędną ochronę prawną osób starszych zgodnie z prawem międzynarodowym, doprecyzować prawa osób starszych, standardy i działania pozwalające na ich ochronę” – zaznaczył Szczerba.

Polityk przypomniał też kilka przedsięwzięć, które udało się zrealizować rządom Donalda Tuska i Ewy Kopacz. To m.in. przyjęte pod koniec 2013 roku „Założenie długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, programy skierowane dla osób starszych takie jak: „Senior-WIGOR”, „Solidarność pokoleń”, a także stworzenie Narodowego Instytutu Geriatrii w Warszawie. W ubiegłej kadencji uchwalone zostały ponadto trzy ustawy: o osobach starszych, o zdrowiu publicznym oraz o nieodpłatnej pomocy prawnej, której beneficjentami są m.in. osoby starsze.

W niedzielnej konferencji prasowej głos zabierali m.in. wiceszef PO Tomasz Siemoniak i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wystąpili także zaproszeni eksperci, m.in. profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego: Barbara Szatur-Jaworska i Jacek Męcina oraz dr Paweł Kubicki z SGH.