Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu wprowadzenie do obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zapisu umożliwiającego udzielanie świadczeń medycznych za odpłatnością.

Jak wyjaśnia związek w liście skierowanym dziś do prezydenta, chodzi o to, by ZOZ-y mogły pobierać opłaty od ubezpieczonych pacjentów, gdy chcą oni np. skrócić kolejkę do lekarza, lub gdy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na dane świadczenie został już wykonany.

"Trzeba dodać, że obecna sytuacja dyskryminuje nie tylko zakłady (publiczne) świadczące usługi zdrowotne, ale także ich pacjentów, którzy chcieliby być leczeni w przyspieszonym terminie w placówkach publicznych, a nie prywatnych" - czytamy w piśmie OZZL.

"Chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na istniejącą obecnie nierówność między szpitalami funkcjonującymi w formie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - określanymi jako "publiczne", a szpitalami funkcjonującymi w formie spółek prawa handlowego, określanymi jako "niepubliczne" - nawet, gdy w 100 proc. ich właścicielem jest samorząd terytorialny, czyli podmiot publiczny" - dodają związkowcy.