Dla osób starających się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy wprowadzono ułatwienia związane ze składaniem wniosku. Zmniejszyła się liczba dodatkowych dokumentów, które trzeba do niego dołączyć.
Druk wniosku można otrzymać w jednostce gminy, która zajmuje się przyznawaniem świadczeń rodzinnych (często jest to ośrodek pomocy społecznej). W związku z tym, że podstawowym warunkiem ich uzyskania jest spełnianie kryterium dochodowego, potrzebne są zaświadczenia lub oświadczenia wskazujące na wysokość dochodu członków rodziny.
Od początku roku obowiązują jednak przepisy, które przewidują, że gmina ma samodzielnie sprawdzać w urzędzie skarbowym (drogą elektroniczną) wysokość dochodu, który jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że zainteresowani nie muszą już występować do fiskusa o wydanie zaświadczenia lub składać oświadczenia o jego kwocie. Ułatwienie nie dotyczy natomiast dochodów, od których jest odprowadzany podatek ryczałtowy i nieopodatkowanych. W ich przypadku trzeba wypełnić specjalne oświadczenie dołączane do wniosku. W tym dotyczącym dochodów nieopodatkowanych powinny być wykazane pieniądze, które rodzicom przekazał w 2015 r. fiskus w związku z niewykorzystaną ulgą na dzieci za 2014 r. Jego kwota znajduje się na załączniku UZ do rozliczenia PIT za ubiegły rok w poz. 14. Ponadto, tak jak do tej pory, w przypadku utracenia lub uzyskania dochodu konieczne jest przedstawienie dokumentu wskazującego na datę i miesięczną kwotę. Również rodzice rolnicy muszą, jak dotychczas, dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.