Rzecznik zamierza wystąpić do resortu rodziny w sprawie osób, które straciły świadczenie pielęgnacyjne po wygaśnięciu orzeczenia o niepełnosprawności i nie mogły starać się o nową formę wsparcia.
Planowana przez dr. Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich (RPO), interwencja to efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 3097/15), który opisywaliśmy w nr 127/2016 DGP. Dotyczył on uprawnień do zasiłku dla opiekuna. Jest to specjalna forma wsparcia przysługująca osobom, w stosunku do których Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 grudnia 2013 r. (K 27/13) uznał, że zostały bezprawnie pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego.

Polecany produkt: Zasiłki 2016>>>