Zobowiązania wymagalne publicznych zakładów opieki zdrowotnej zmniejszyły się - wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak informuje resort, zobowiązania wymagalne zoz-ów na dzień 30 września wynosiły nieco ponad 2,5 mld zł (na koniec czerwca zobowiązania wymagalne zoz-ów wynosiły ponad 2,7 mld zł). Jest to najniższe zadłużenie zoz-ów od 2002 r.

Zobowiązania wymagalne zoz-ów utworzonych przez jednostki centralne wyniosły ponad 730 mln zł, w tym z tytułu dostaw i usług ponad 590 mln zł.

Natomiast zobowiązania wymagalne zoz-ów, których podmiotem założycielskim są samorządy wyniosły ponad 1,7 mld zł, w tym z tytułu dostaw i usług ponad miliard zł.