Pensjonariuszami będzie się zajmowało mniej osób niż dotychczas, za to będą one znacznie lepiej wykwalifikowane. Tak przynajmniej zakłada Ministerstwo Rodziny.
Media regularnie informują o nieprawidłowościach występujących w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Część z nich związana jest ze złym traktowaniem osób przebywających w placówkach. Potwierdziła to niedawno Najwyższa Izba Kontroli. Wykazała ona wiele uchybień w świadczeniu pomocy osobom starszym przez państwo. Część z nich dotyczyła właśnie nieprzestrzegania standardów w DPS-ach.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej twierdzi, że wie, jak uzdrowić sytuację. W rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej zamierza umieścić zapis o tym, że tylko 5 proc. personelu terapeutyczno-opiekuńczego będą mogli stanowić wolontariusze, stażyści, praktykanci i osoby odbywające służbę zastępczą. Obecnie limit ten wynosi aż 30 proc. i w wielu placówkach jest wykorzystywany co do procentu.