W zeszłym tygodniu o weto do tych uchwalonych 6 listopada ustaw apelowali do Lecha Kaczyńskiego związkowcy z OPZZ. Ich zdaniem w pracach legislacyjnych nad projektami tych ustaw zabrakło kompromisu i dobrej woli wszystkich stron decydujących o kształcie reformy, zaś prace legislacyjne przebiegały z naruszeniem podstawowych zasad dialogu społecznego.

Główne zastrzeżenia związkowców dotyczyły m.in.: obligatoryjności przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki kapitałowe, rezygnacji z utrzymania w nich większościowego udziału Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wprowadzenia zasady maksymalizacji zysku szpitali, braku przepisów przejściowych o sposobie przechodzenia z zasad wynagradzania pracowników SP ZOZ- ów, którzy w przyszłości będą zatrudniani w przekształcanych szpitalach, usunięcia przepisów dających podstawę do systematycznego wzrostu wynagrodzeń.