Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne.
Kwestia została poruszona w piśmie skierowanym do biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Został w nim wskazany przykład firmy posiadającej jednostki organizacyjne mające przymiot pracodawcy, co oznacza, że mają one zdolność do samodzielnego zatrudniania pracowników oraz dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. W konsekwencji każda z takich jednostek ma obowiązek odrębnego rozliczania się z PFRON. W szczególności powoduje to, że gdy nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest zobligowana do wpłat na rzecz funduszu. W związku z tym POPON postanowił zapytać, jak w takich sytuacjach powinny być stosowane przepisy dotyczące możliwości uzyskania ulgi w składce na PFRON (pracodawca może z niej skorzystać, gdy kupi produkcję lub usługę od przedsiębiorstwa, które ma prawo do udzielania obniżeń) i czy może być ona spożytkowana przez dowolną jednostkę organizacyjną.
W swoim wyjaśnieniu BON potwierdza, że jeśli firma posiada jednostki uprawnione do samodzielnego zatrudniania we własnym imieniu, to każdą z nich należy uznać za odrębny potencjalny podmiot wpłat na PFRON. Dlatego oddzielnie dla centrali i oddziałów ustala się stany zatrudnienia ogółem i osiągane wskaźniki niepełnosprawnych pracowników. Skutkuje to tym, że ewentualna uzyskana ulga w należności na fundusz odnosi się tylko do danej jednostki.
Mateusz Brząkowski, radca prawny wskazuje, że odpowiedź BON jest dosyć lakoniczna.
– Zgodnie z tym stanowiskiem, gdy centrala zamawia np. usługę sprzątania, która jest wykonywana u niej oraz w jej oddziałach, to uzyskanej w ten sposób ulgi nie może rozdzielić pomiędzy jednostki organizacyjne. Faktura za usługę jest wystawiana dla centrali, która otrzymuje też informację o wysokości obniżenia wpłaty na PFRON i tylko ona może z niej skorzystać – wyjaśnia.
Dodaje, że gdyby sprzątanie było wykonywane tylko w oddziałach, ale zamawiającym była cały czas centrala i to do niej należało uiszczenie należności, to ona zyskuje prawo do obniżenia.