Na koniec 2015 roku w całym kraju zatrudnionych było ponad 20 tys. pracowników socjalnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w zeszłym roku zgłosili 117 różnego rodzaju agresywnych zachowań - dowiedziała się PAP w MRPiPS.

5 października 2015 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej, które nałożyły obowiązek zapewniania przez policję pracownikom socjalnym asysty.

"Ustawa nie precyzuje warunków, trybu i zasad postępowania przy udzielaniu tej asysty. Mając na względzie wątpliwości jakie nasuwały się w tym zakresie w interpretacji przepisów, policja podjęła rozmowy z przedstawicielami ministerstwa MRPiPS. W ich rezultacie wypracowano dokument, stanowiący rekomendację postępowania w przypadku konieczności zapewnienia asysty policji pracownikom socjalnym" - powiedział PAP asp. sztab. Robert Opas z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji.

Reklama

Dokument określa procedury postępowania zarówno policji jak i pracowników pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych. Zasady zostały przekazane do ośrodków pomocy społecznej oraz do jednostek policji w całym kraju.

"Dokument ten, w praktyce ma zmierzać do możliwości planowania z wyprzedzeniem czynności służbowych do wykonania, zapewnieniu przed asystą wzmożonych środków ostrożności w postaci wysłania co najmniej dwóch - zamiast jednego - funkcjonariuszy. Chodzi o przypadki gdy wcześniej pojawiały się informacje o agresywnym zachowaniu w kontaktach z pracownikami OPS, w tym z użyciem niebezpiecznych przedmiotów" - powiedział Opas.

WIĘCEJ :

"Zasady określają zakres asysty, kładąc szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi socjalnemu" - podkreślił policjant.

Jak wynika z informacji departamentu pomocy i integracji społecznej MRPiPS od września do końca 2015 roku przeprowadzonych było ponad 7 tys. asyst policji.