Urlopy macierzyńskie będą się składać z części obowiązkowej oraz fakultatywnej. Między innymi taki przepis znalazł się w ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którą przyjął Sejm. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2009 r., ale niektóre uprawnienia rodzicielskie będą wprowadzane stopniowo aż do 2014 roku.

Posłowie odrzucili poprawkę klubu PiS, która przewidywała wydłużenie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni. Od stycznia 2009 r. w zależności od liczby urodzonych dzieci przy porodzie będzie on zatem wynosił od 20 do 37 tygodni. Od 2010 r. rodzice dziecka otrzymają możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar będzie zwiększał się stopniowo aż do 2014 roku, kiedy wyniesie sześć lub osiem tygodni.

Sejm nie przyjął też poprawki PiS, która przewidywała, że od 2012 ojcom będzie przysługiwało cztery tygodnie urlopu ojcowskiego. W 2010 i 2011 urlop taki wyniesie jeden tydzień, a w 2012 i latach następnych - dwa tygodnie. Posłowie poparli natomiast poprawkę klubu PO, zgodnie z którą rodzice, którzy obniżą swój wymiar czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, przez rok będą chronieni przed zwolnieniem. Sejm zgodził się też na podwyższenie zasiłku macierzyńskiego dla rolników o 318 zł (z 3,5-krotności do 4-krotności najniższej emerytury).

Posłowie przegłosowali także poprawki Senatu do noweli kodeksu pracy w sprawie dyskryminacji i bhp. Teraz czeka na podpis prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. Nowelizacja zobowiąże pracodawców do wyznaczania pracowników odpowiedzialnych m.in. za udzielanie pierwszej pomocy i ochronę przeciwpożarową w miejscu pracy. Zostanie też poszerzone pojęcie molestowania.