Krewni przedsiębiorcy mogą być zatrudnieni jako osoby współpracujące przy wykonywaniu działalności gospodarczej. Jednak w przypadku umowy zlecenia stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące zleceniobiorców.

Prawo zezwala przedsiębiorcy zatrudniać członków rodziny w firmie - krewny zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub pomagający w firmie bez zawarcia jakiejkolwiek umowy jest traktowany jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, o ile pozostaje w jednym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą. ZUS za osoby współpracujące z przedsiębiorcą przy prowadzeniu firmy uważa dokładnie:

Za osoby współpracujące nie uznaje się więc innych osób spokrewnionych z przedsiębiorcą, jak brat i siostra, którzy zatrudnieni w firmie będą traktowani jak inni pracownicy.