Przedsiębiorcy występują o środki na dostosowanie miejsc pracy, mimo że stan pracowników tego nie wymaga. – To efekt braku konkretnych regulacji – oceniają eksperci.
Ponad 1,8 tys. kontroli w firmach zatrudniających niepełnosprawnych przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy w 2015 r. W ich trakcie sprawdzone zostały warunki, w jakich pracuje 51,6 tys. osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Podobnie jak w poprzednich latach problem z przestrzeganiem przepisów BHP miały głównie firmy dysponujące statusem zakładu pracy chronionej (ZPChr), które są zobowiązane do szczególnej dbałości w tym zakresie. W przypadku firm, które dopiero starają się o status, nieprawidłowości było wyraźnie mniej.
Cykliczna kontrola