statystyki

Kto nie podlega ubezpieczeniom z tytułu powołania do zarządu spółdzielni

autor: Luiza Abramczyk, Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek11.08.2016, 08:50; Aktualizacja: 11.08.2016, 08:57
prawo

Pełnienie obowiązków członka zarządu (np. spółdzielni mieszkaniowej, spółki prawa handlowego) nie powoduje automatycznie obowiązku ubezpieczeń społecznychźródło: ShutterStock

W naszej spółdzielni mieszkaniowej chcemy powołać dodatkowego członka zarządu. Byłby nim pracownik, kierownik jednego z wydziałów, który pracuje w spółdzielni na etacie. Czy powołanie na takie stanowisko wiąże się z koniecznością podpisania odrębnej umowy i odrębnym obowiązkiem składkowym wobec ZUS z tego tytułu? Wiemy, że w spółkach handlowych sam akt powołania bez istnienia umowy umożliwia pominięcie składek ZUS.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) zawiera zamknięty katalog podmiotów podlegających obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Jak wynika z redakcji tego przepisu, decydującym czynnikiem jest forma prawna stanowiąca podstawę świadczenia pracy. Jak wskazują eksperci, „wyłączeń z obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowych ustawodawca dokonuje albo w sposób wyraźny (....) albo przez niewymienienie określonych grup osób na zamkniętej liście ubezpieczonych” (tak: B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz”, wyd. 2, Warszawa 2014).

Jak wynika z art. 48 par. 1 prawa spółdzielczego, zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Z kolei jak stanowi art. 52 par. 1 tej ustawy, z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania.

Jak wskazał zaś Sąd Najwyższy w wyroku z 8 października 2013 r., sygn. akt III PK 112/12, członek zarządu spółdzielni może wykonywać swoją funkcję w ramach stosunku pracy lub stosunku organizacyjnego. Artykuł 52 par. 1 prawa spółdzielczego nie nakłada na spółdzielnię obowiązku zawarcia umowy o pracę na stanowisku członka zarządu. Natomiast Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 5 marca 2009 r., sygn. akt III AUa 1215/08, podkreślił, że przepis ten nie przewiduje obowiązku pozostawania przez członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej w stosunku pracy z tą spółdzielnią ani nie ustanawia fikcji prawnej, zgodnie z którą każde zatrudnienie członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej w tej spółdzielni, jest – bez względu na jego cechy – zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

Pełnienie obowiązków członka zarządu (np. spółdzielni mieszkaniowej, spółki prawa handlowego) nie powoduje automatycznie obowiązku ubezpieczeń społecznych. Co bowiem istotne, ustawa systemowa wśród tytułów ubezpieczeniowych nie wymienia tytułu w postaci pełnienia funkcji członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej. W konsekwencji można przyjąć, że osoba, która pełni obowiązki członka zarządu wyłącznie na podstawie aktu powołania odpowiedniego organu (np. uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, spółki akcyjnej), nie będzie podlegać zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Z analizy przepisów oraz orzecznictwa sądowego można więc wysnuć wniosek, że pełnienie funkcji członka zarządu spółdzielni przez jej pracownika jedynie w oparciu o akt powołania nie rodzi obowiązku w sferze ubezpieczeń społecznych z tego tytułu.


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane