Od 2016 roku osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz zatrudnieni na umowach o dzieło mogą otrzymać świadczenie rodzicielskie, zwane też nowym becikowym.

Nowe świadczenie rodzicielskie zostało początkowo nazwane kosiniakowym - od nazwiska ministra pracy rządu PO-PSL, który przyznał je matkom bez urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Szybko jednak nazwano je nowym becikowym ze względu na kwotę świadczenia, wynoszącego miesięcznie 1000 zł. Sprawdź, kto może ubiegać się o "stare" becikowe

Na nowe becikowe mogą więc liczyć studenci, rolnicy, bezrobotni (bez względu na rejestrację w Urzędzie Pracy) oraz osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych - a więc osoby, którym urodziło się dziecko, ale nie korzystają one z urlopu macierzyńskiego bądź rodzicielskiego.

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu, a jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. Aby otrzymać świadczenie musisz wypełnić wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (zobacz, jak i gdzie złożyć wniosek o 1000 zł na dziecko):

pdf icon Świadczenie rodzicielskie - WNIOSEK z ZAŁĄCZNIKAMI
pobierz plik

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok. W przypadku dzieci urodzonych przed 2016 rokiem, świadczenie jest wypłacane od 1 stycznia do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

1000 zł nie przysługuje, jeśli osoba ubiegająca się lub otrzymująca to wsparcie nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem, w tym z powodu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Jest to zapis po zmianie - dowiedz się, czemu była ona potrzebna