Liczba lewych zwolnień jest w tym roku mniejsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – wskazują wyniki kontroli. Coraz rzadziej zdarza się m.in., że chorują osoby, które dostały wypowiedzenie z pracy.
W II kwartale roku organ rentowy przeprowadził 148,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie wydano 5,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. W całym półroczu sprawdzono zaś 297,6 tys. osób i wydano 11,7 tys. decyzji, na podstawie których zainteresowani stracili prawo do świadczenia. To oznacza, że odsetek wykrytych nieprawidłowości spada. Rok wcześniej – w 2015 r. – na 146,4 tys. kontroli w II kwartale roku wydano 6 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę, a w I półroczu na 298,6 tys. z czego wykryto 12,5 tys. przypadków nadużyć.
– To wyraźnie wskazuje, że na chorobowe chodzą osoby faktycznie niezdolne do pracy. Jednocześnie pojawiła się nowa tendencja. Spada liczba zwolnień lekarskich osób, które chorują po zwolnieniu z pracy – zauważa Andrzej Strębski, niezależny ekspert ubezpieczeniowy.