Poprawki Senatu miały charakter precyzujący.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym wchodzenie z psem przewodnikiem do budynków użyteczności publicznej, m.in. do sklepu.

Za psa przewodnika uznawany będzie w szczególności pies osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu przez prezydenta.