Ustawa o emeryturach kapitałowych to podstawowy akt prawny wprowadzający od 1 stycznia 2009 r. reformę systemu emerytalnego.

Przewiduje, że od 1 stycznia przyszłego roku osoby, które są członkami OFE, będą otrzymywały emerytury kapitałowe - okresowe albo dożywotnie. Ich wysokość będzie zależała od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Jako pierwsze nowe emerytury otrzymają po 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone w 1949 roku, czyli najstarszy rocznik uprawniony do korzystania z II filara. Trafią one wyłącznie do kobiet. Mężczyźni, ze względu na wyższy o pięć lat wiek emerytalny, po raz pierwszy otrzymają je w 2014 r.

Okresowa emerytura kapitałowa ma być wypłacana do 65 roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku pielęgnacyjnego. Emerytury okresowe mają ma być corocznie waloryzowane.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej będzie wygasało automatycznie w dniu poprzedzającym dzień, w którym członek OFE ukończy 65 lat.

Gdy emeryt umrze po upływie wspomnianych trzech lat, zgromadzone przez niego środki w OFE nie będą dziedziczone

Złożenie wniosku o emeryturę z FUS będzie jednoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie emerytury kapitałowej. Nie będzie już ona waloryzowana, a jej wysokość będzie zależała od zysków lub strat funduszu emerytalnego. W sytuacji, gdy OFE osiągną zysk albo nadwyżkę, wysokość dożywotnich emerytur będzie ustalana ponownie.

Jeżeli emeryt będzie pracował i nadal opłacał składki, wysokość jego emerytury zostanie (na jego wniosek) ustalona ponownie. Osoby otrzymujące rentę rodzinną będą miały prawo do jednoczesnego pobierania własnej okresowej emerytury kapitałowej.

Jeżeli emeryt umrze w ciągu trzech pierwszych lat od momentu rozpoczęcia pobierania dożywotniej emerytury kapitałowej, to tzw. jednorazowa wypłata gwarantowana, wskazanym przez niego spadkobiercom, będzie wypłacana w ciągu trzech miesięcy. Jeśli będzie to małżonek zmarłego, pieniądze mogą zostać przelane na jego rachunek bankowy w OFE. Musi jednak wystąpić z takim wnioskiem.

Gdy emeryt umrze po upływie wspomnianych trzech lat, zgromadzone przez niego środki w OFE nie będą dziedziczone.