Umowa o pracę musi być przez pracodawcę sporządzona w języku zrozumiałym dla pracownika i to w niej znajdować się powinny uregulowania prawne dotyczące postępowania w przypadku upadku lub bankructwa firmy. Powinny się tam też znaleźć informacje dotyczące okresu wypowiedzenia i tzw. odprawy.

Gdzie dochodzić należności

Instytucją zajmującą się wypłatą wszystkich należnych pieniędzy dla pracowników zbankrutowanych firm jest w Danii Lonmodtagernes Garantifond - Fundusz Gwarancji Pracowniczych. Jego adres to:

Lonmodtagernes Garantifond

Kongens Vaénge 8

3400 HILLEROD

Tel +45 48204917

Fax +45 48204809

www.lg.dk

E-post: lg@atp.dk

Do LG można się zwrócić, dopiero gdy ma się w ręce pismo informujące o tym, że firma zbankrutowała i należne świadczenia wypłacać będzie właśnie LG.

Wypełnić trzeba stosowny wniosek i wraz z kopią tego pisma przesłać do funduszu. Najlepiej wysłać to listem poleconym (Rekommanderet brev), choć kosztuje to 71,50 DKK. List taki jednak z całą pewnością dotrze do adresata. Zdarzają się przypadki, że zwykłe listy do niego nie docierają.

W przypadku dużych firm procedurę upadłościową prowadzi wyznaczona kancelaria prawnicza, która także na bieżąco współpracuje z LG kierując zbiorczo wnioski w imieniu pracowników. Taka sytuacja miała miejsce we wrześniu, kiedy to zbankrutowała zatrudniająca kilkuset pracowników firma Morgendistribution Danmark SA w Kopenhadze.

Po otrzymaniu wszystkich dokumentów LG w ciągu dwóch tygodni przelewa na duńskie konto należne pieniądze.

Duński lub polski zasiłek

Można szukać nowej pracy lub zarejestrować się jako bezrobotny w Danii lub w Polsce. Gdy jest się członkiem A-Kasy i spełnia warunki, to zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest co tydzień. W przeciwnym wypadku należy zarejestrować się jako bezrobotny w swojej komunie, gdzie każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, i tam też zapada decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku. W Danii nie ma obligatoryjnych zasiłków dla bezrobotnych.

Jeżeli Polak zdecyduje się na powrót do kraju i będzie chciał zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce, to aby uwiarygodnić okres zatrudnienia w Danii, powinien zwrócić się o wydanie druku E-301. Takie druk trzeba będzie złożyć w urzędzie pracy w Polsce.

Wydaje je Arbeitsdirektoratet (Główny Urząd ds. Pracy), Stormgade 10, 1009 Kopenhaga K, PO Box 1103, tel. +45 38105011 www.adir.dk.

• KRZYSZTOF KOZIK

na stałe mieszka w Kopenhadze