statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa: Jak ustalić, czy wpłata składki nastąpiła w terminie?

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek04.08.2016, 08:39; Aktualizacja: 04.08.2016, 08:41
Oszustwo

Terminy rozliczania i opłacania składek pobieranych przez ZUS reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.źródło: ShutterStock

Od niedawna prowadzę samodzielną działalność gospodarczą, opłacając składki jedynie za siebie. Zwykle robiłem przelew z kilkudniowym wyprzedzeniem, jednak w tym miesiącu opłaciłem składkę za czerwiec dopiero 9 lipca. Od znajomego usłyszałem, że jeśli składki do ZUS płaci się przelewem, to za termin ich opłacenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ZUS. Czy to prawda?

Ewa Bogucka-Łopuszyńska

radca prawny

Nie. Terminy rozliczania i opłacania składek pobieranych przez ZUS reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca opłacający składkę wyłącznie za siebie opłaca składki za dany miesiąc nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Przy czym, jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Kwestia ta, choć budziła wątpliwości w praktyce i była nawet przedmiotem rozbieżnych ocen sądów, jest dość oczywista. Co prawda Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 4 października 2012 r., sygn. akt III AUa 312/12 uznał, że datą opłacenia składek jest data wpływu należności na konto ZUS, podobnie zresztą jak Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 13 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 1390/12, to jednak nie sposób zgodzić się z tak dokonaną wykładnią, gdyż stoi ona w sprzeczności z brzmieniem art. 60 par. 1 ordynacji podatkowej (dalej: ordynacja). Przy realizacji zobowiązań w obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika na podstawie polecenia przelewu. Tak wynika z powołanego przepisu ordynacji, który ma zastosowanie również do składek ZUS. Nie wystarczy jednak samo wysłanie polecenia obciążenia rachunku, lecz konieczne jest jeszcze wykonanie przez bank tego polecenia w obowiązującym danego płatnika terminie płatności. Jeżeli ten warunek jest spełniony, nie ma znaczenia, kiedy pieniądze wpłynęły na rachunek organu. Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 4 czerwca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 2313/13, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. Nie ma natomiast ustawowo uregulowanej definicji momentu obciążenia rachunku bankowego. Co do zasady czas realizacji operacji przelewu kwoty z konta klienta banku normuje regulamin rachunku bankowego, z którym powinien się zapoznać każdy posiadacz rachunku, bo ma to istotne znaczenie, szczególnie przy płatnościach publicznoprawnych, z którymi wiąże się obowiązek zapłaty odsetek. Kwestia terminowej zapłaty składek ma kolosalne znaczenie w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym w ZUS, bowiem uiszczenie jej po terminie powoduje wyłączenie z ubezpieczeń z mocy prawa.

Zatem jeśli przedsiębiorca złoży dyspozycję przelewu w ostatnim dniu, musi się liczyć z tym, że bank może nie wykonać tego zlecenia w tym samym dniu. Jeśli obciążenie rachunku nastąpi dopiero nazajutrz, będzie to oznaczać opóźnienie się z zapłatą składek ubezpieczeniowych. Co prawda ZUS na wniosek ubezpieczonego może wyrazić zgodę na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, jednak jej wyrażenie może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, więc wniosek w tej sprawie powinien być solidnie umotywowany.

Natomiast ci spośród płatników, którzy dokonują zapłaty gotówką, powinni wiedzieć, że zaplata na poczcie czy w banku następuje w dniu wpłaty tej gotówki, a nie w dniu uznania rachunku wierzyciela wpłaconą kwotą. Liczyć się będzie zatem np. data stempla pocztowego. Na wypadek sporu warto zatem zachowywać potwierdzenia zapłaty składek, przynajmniej przez okres 12 miesięcy, bo z tego okresu wyliczany jest zasiłek.

Warto pamiętać, że nawet jeśli ZUS wyłączy z ubezpieczeń, bo uznanie na jego rachunku nastąpiło po dacie zapłaty składek, warto się odwoływać, jeśli mamy dowód, że obciążenie naszego rachunku bankowego nastąpiło najpóźniej w dniu upływu terminu płatności. Mamy wtedy duże szanse, że ZUS uchyli własną decyzję.


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane