Pracodawcy nie będą musieli dublować danych wcześniej przesłanych do ZUS za swoich pracowników, którzy będą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.
Ograniczenie obowiązków dla przedsiębiorców zostało zapisane w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Nowa zasada obejmie wszystkie osoby ubezpieczone po 31 grudnia 1998 r., których zarobki podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń. Będą one przypisywane do tych okresów podlegania ubezpieczeniu, kiedy stanowiły podstawę do opłacania daniny na rzecz ZUS. Zasada ta jest stosowana przy ewidencjonowaniu danych na koncie ubezpieczonego.
– To dobre rozwiązanie dla firm – tłumaczy Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii Prawnej LexConsulting.pl. – Obecnie płatnicy składek co miesiąc przekazują do ZUS rozliczenia, w których są zawarte informacje, jakie w tym miesiącu dana osoba uzyskała wynagrodzenie. Nie ma jednak wskazania, za jaki okres ono zostało wypłacone. Ale dla celów emerytalnych nie ma to znaczenia – dodaje Radzisław.
Reklama
Eksperci wskazują, że dane przekazywane przez płatników w comiesięcznych raportach ZUS RCA nie są przez zakład w pełni wykorzystywane i muszą oni dodatkowo wypełniać i przekazywać informacje Rp-7 aby podać, za jaki okres wynagrodzenia były wypłacane.
– Nowelizacja ma to zmienić i spowodować, że ZUS będzie ustalał również wysokość świadczeń w oparciu o wynagrodzenie wypłacone w danym zakresie, bez wnikania, za jaki okres ono przysługuje. Jest to więc próba dokonania zmian poprzez wprowadzenie modyfikacji w zakresie przyznawania świadczeń, która spowoduje, że ZUS będzie mógł w pełni korzystać z danych przekazanych już przez płatników bez konieczności nakładania na nich dodatkowych obowiązków związanych ze składaniem Rp-7 – wyjaśnia Radzisław.
Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ustalając prawo do renty lub emerytury, będzie miał możliwość skorzystania z rozszerzonego świadectwa pracy, ale będzie to wymagało ustalenia jego nowego wzoru specjalnie dla takich potrzeb organu rentowego. Nie będzie to miało wpływu na wysokość świadczenia.
Etap legislacyjny
Założenia projektu skierowane do konsultacji społecznych