Wynika z niego, że wcześniejsze emerytury po 31 grudnia 2008 roku będą odchodzić nauczyciele, którzy:

• rozpoczęli pracę w zawodzie przed 1 stycznia 1999 r., 

• mają 20 lat pracy stażu pracy nauczycielskiej,

• byli zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach i punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,  zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,

• osiągną odpowiedni wiek uprawniający do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ma on wynosić w latach 2009-2014 55 lat dla kobiet i mężczyzn, w latach 2015-2024  będzie podnoszony mężczyznom (o rok w każdych dwóch latach) do 60 lat, a w latach 2025-2032 równolegle kobiet i mężczyzn do odpowiednio 60 i 65 lat.