Minister zaznaczyła, że więcej może być wiadomo po godz. 16.00, po spotkaniu przedstawicieli klubów PO i PSL w tej sprawie.

"Nauczyciele są jedyną grupą zawodową, o której myślimy w kontekście zmian dotyczących emerytur pomostowych" - powiedziała Hall. Wicepremier Grzegorz Schetyna podkreślił, że "jeśli będą jakieś nowe sygnały czy jakieś inne pomysły" - to zostaną rozpatrzone.

Hall i Schetyna uczestniczą w środę w spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, która odbywa się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.

Zgodnie z tym projektem wygaszanie emerytur pomostowych dla nauczycieli trwałoby 23 lata

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała we wtorek przedstawienie projektu "pomostówek" dla nauczycieli. Zapowiedziała, że będzie to projekt poselski.

Zgodnie z tym projektem wygaszanie emerytur pomostowych dla nauczycieli trwałoby 23 lata; kolejne roczniki mogłyby korzystać z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przy jednoczesnym stopniowym wydłużaniu okresu ich aktywności zawodowej.

Przewiduje on prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach i punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli.

Na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść tylko ci nauczyciele, którzy uzyskają do niej prawo do końca tego roku

Prawo do emerytury nauczycielskiej uzyskaliby nauczyciele, którzy w latach 2009-2032 ukończyliby 55-64 lata, z tym że wiek ten byłby stopniowo podwyższany. W latach 2009-2014 byłoby to 55 lat, w latach 2015-2016 - byłoby to 55 lat w przypadku kobiet i 56 w przypadku mężczyzn. W latach 2017-2018 byłoby to 55 lat dla kobiet i 57 lat dla mężczyzn. Do roku 2025 byłby podnoszony jedynie wiek mężczyzn. Później podnoszono by równocześnie wiek i kobiet, i mężczyzn.

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) osobom tym będzie przysługiwać emerytura na zasadach ogólnych.

Według obowiązującego prawa, na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść tylko ci nauczyciele, którzy uzyskają do niej prawo do końca tego roku. Mogą to zrobić bez względu na wiek, jeśli mają 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy w oświacie, lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym.

Z kolei z przyjętej na początku listopada przez Sejm ustawy o emeryturach pomostowych wynika, mogliby z nich skorzystać jedynie nauczyciele pracujący z tzw. trudną młodzieżą. Nauczycielskie związki zawodowe domagają się utrzymania prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli.