Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych domaga się od 177 firm zwrotu pieniędzy przeznaczonych na zatrudnienie osób z dysfunkcjami. Efektem sporów mogą być lawinowe zwolnienia.
O narastającym problemie alarmuje niezależna fundacja Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION) za pośrednictwem Portalu WatchDogPfron. Do jej przedstawicieli niepokojące sygnały od przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych docierają już od wielu miesięcy. WatchDog twierdzi, że PFRON żąda od poszczególnych firm zwrotu od kilku tysięcy do nawet ponad miliona złotych, co może się skończyć ich upadłością.
Miliony do zwrotu