Pytanie prawne o konstytucyjność regulującego to przepisu skierował do TK Sąd Okręgowy w Białymstoku. Chodzi o Mariannę G., która w 2006 roku złożyła do ZUS-u wniosek o emeryturę. ZUS obliczył świadczenie, ale kobieta nadal pracowała, więc było ono zawieszone.

W 2007 roku ZUS przeliczył emeryturę, przyjmując taki sam jak poprzednio wskaźnik wysokości podstawy wymiaru i taką samą kwotę bazową (służące do wyliczenia emerytury). Kobieta odwołała się od decyzji, ale ZUS zaznaczył, że nie ma możliwości innego przeliczenia świadczenia. I tak sprawa trafiła do TK.

We wtorek TK zaznaczył, że osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, a nadal pracuje sama może dokonać wyboru: czy złożyć wniosek o przyznanie emerytury, otrzymać ją, a następnie zawiesić, czy też wstrzymać się z wnioskiem o emeryturę do czasu zakończenia pracy.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że nie można w ten sam sposób traktować osób, które mają ustalone prawo do emerytury oraz do osób, które takiego prawa ustalonego nie mają (choć spełniają ustawowe warunki nabycia prawa). Tym samym nie można stwierdzić naruszenia zasady równości.