Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim również ma prawo do świadczeń chorobowych, o ile opłaca dobrowolną składkę do ZUS.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi objętemu ubezpieczeniem chorobowym, który jest czasowo niezdolna do pracy z powodu choroby. Co trzeba zrobić,a by go otrzymać, dowiesz się tutaj>> Chorobowe świadczenie może także otrzymać osoba prowadząca działalność gospodarczą (oraz osoba z nią współpracująca), o ile spełni określone warunki.

Zobacz, co zrobić gdy pracodawca nie odprowadza składek do ZUS>>

Podstawowym warunkiem jest opłacanie składki chorobowej. Dla przedsiębiorcy jest ona dobrowolna i wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, która w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wynosi 2 433 zł, a zatem minimalna składka chorobowa dla przedsiębiorcy wynosi 59,61 zł.

Ponadto dobrowolna składka chorobowa musi być opłacana terminowo, czyli do 10. dnia każdego miesiąca lub do 15 dnia miesiąca, gdy przedsiębiorca opłaca też składki za inne osoby). Opłacanie składki z opóźnieniem lub w niepełnej wysokości powoduje utratę prawa do zasiłku od pierwszego dnia miesiąca, w którym taka sytuacja ma miejsce. Przedsiębiorca zostaje też automatycznie wyrejestrowany z ubezpieczenia chorobowego, musi więc ponownie zgłosić się do ZUS i odczekać kolejne 90 dni zanim ponownie nabędzie prawa zasiłkowe (jeśli przerwa przekroczyła 30 dni).

Bowiem prawo do zasiłku chorobowego każda osoba prowadząca działalność gospodarczą nabywa po 90 dniach tzw. okresu wyczekiwania. Oznacza to, że przedsiębiorca musi przez taki okres opłacać składki, aby w ogóle uzyskać prawo do zasiłku chorobowego - jednorazowe opłacenie składki chorobowej nie daje więc prawa do świadczenia. Przy czym do okresu 90 dni wliczone zostaną poprzednie okresy ubezpieczenia, gdy przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem z tytułu działalności gospodarczej niebyła dłuższa niż 30 dni.

Ile wynosi zasiłek chorobowy

Podstawę wymiaru dla zasiłku chorobowego stanowi średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszana o wskaźnik w wysokości 13,71. Przedsiębiorca może zgłosić ZUS dowolną podstawę wymiaru składek, nie może być ona jednak niższa niż minimalna podstawa składek ZUS obowiązująca dla firm (2433 w 2016 roku).

Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy (18 proc.) przedsiębiorca otrzyma 80 proc. wysokości podstawy (100 proc. jeśli jest to kobieta w ciąży) na miesiąc, a dzienna stawka wynosi - w zależności o liczby dni w miesiącu - 1/30 lub 1/31 podstawy.