Firma, która dopiero w lipcu zapłaci za zakupiony wcześniej od innego przedsiębiorstwa produkt, będzie mogła wykorzystać uzyskane w ten sposób obniżenie wpłaty na PFRON w ciągu 6, a nie 12 miesięcy.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytania jednego z pracodawców. Dotyczyły one obowiązujących od 1 lipca br. nowych zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON i związanych z nimi przepisów przejściowych. Składkę na fundusz muszą płacić firmy, które mają mniej niż 6 proc. niepełnosprawnych pracowników, ale mogą ją obniżyć, jeśli kupią produkt lub usługę od przedsiębiorstwa, które może udzielać ulgi. Od tego miesiąca zmieniły się m.in. zasady wyliczania obniżeń oraz to, że można nimi pokryć tylko 50 proc., a nie 80 proc. należnej wpłaty na PFRON i wykorzystać w ciągu 6 miesięcy (wcześniej był na to rok).
To, kiedy mają zastosowanie dotychczasowe przepisy, a kiedy nowe, jest istotne dla tych firm, które dokonywały między sobą transakcji jeszcze w maju lub czerwcu.
Pracodawca w swoim piśmie przedstawił kilka możliwych sytuacji. W jednej z nich sprzedający za wykonaną w czerwcu usługę wystawił nabywcy jeszcze w tym miesiącu fakturę z terminem płatności na lipiec i dopiero po jej uiszczeniu przekaże informacje o wysokości obniżenia. Z wyjaśnień BON wynika, że w takim przypadku zastosowane będą nowe przepisy, czyli firma będzie mogła wykorzystać ulgę w ciągu pół roku. Biuro podkreśla, że dla udzielania ulg na dotychczasowych zasadach po 1 lipca br. konieczne jest sfinalizowanie zakupu oraz wystawienie faktury przed tą datą. Dlatego gdyby uregulowanie należności za usługę nastąpiło jeszcze w czerwcu, a potem nabywca otrzymałby informację o kwocie ulgi, mógłby ją spożytkować na podstawie starych przepisów.

Polecany produkt: PFRON. Rewolucja we wpłatach>>>

Ta sama zasada obowiązuje przy obliczaniu wysokości obniżenia. Jeżeli sprzedający wystawił fakturę w czerwcu, a zapłata ma nastąpić w lipcu, to przy jej wyliczeniu powinien stosować nowe przepisy.
– Naszym zdaniem jest to nadinterpretacja przepisów przejściowych zawartych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 25 września 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Co więcej przepisy podatkowe, które szczegółowo regulują zasady wystawiania faktur, pozwalają na stosowanie dłuższych terminów płatności – uważa Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.