statystyki

Firma nie zawsze uchroni przed składkami od dodatkowego zlecenia

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska09.07.2016, 08:30; Aktualizacja: 11.07.2016, 17:02
biznes, firma, analiza, analityk, doradca

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność (nie tylko działalność gospodarczą) i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia.źródło: ShutterStock

Przedsiębiorca musi je odprowadzać z obu tytułów, chyba że przychód z umowy osiągnie poziom minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku ubezpieczenie z działalności będzie dobrowolne.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność (nie tylko działalność gospodarczą) i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia. O tym, z którego tytułu przedsiębiorca będący jednocześnie zleceniobiorcą będzie podlegać obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, decyduje w pierwszej kolejności wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia z tytułu umowy-zlecenia. Zasada ta dotyczy przedsiębiorców, którzy nie korzystają już z preferencyjnych stawek ZUS, ale są zobowiązani do opłacania pełnych składek.

60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Przedsiębiorca, dla którego minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (obecnie 2433 zł), wykonujący dodatkowo zlecenie, podlegać będzie obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu tej działalności, jeżeli podstawa wymiaru składek ze zlecenia będzie niższa niż graniczne 2433 zł. Jeżeli będzie wynosiła 2433 zł lub więcej, przedsiębiorca może wybrać, czy chce być ubezpieczony ze zlecenia czy z działalności gospodarczej. Zgodnie z ogólną zasadą obowiązkowy jest ten tytuł, który powstał jako pierwszy, jednak ubezpieczony może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a z tego drugiego może się zgłosić do ubezpieczeń dobrowolnych. Ustawodawca nie przewidział w takim wypadku sumowania podstawy wymiaru składek z innych tytułów, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdy przedsiębiorca poza działalnością wykonuje więcej niż jedną umowę-zlecenie, zbieg tytułów jest rozstrzygany wobec każdej z tych umów odrębnie. Podstawy wymiaru składek z tytułu wykonywania umów-zleceń nie podlegają sumowaniu.