Partnerka prowadzącego działalność gospodarczą dla celów ubezpieczeń społecznych musi być traktowana jako osoba współpracująca. Tak uznał Sąd Najwyższy, oddalając kasację właściciela firmy w sprawie podlegania ubezpieczeniu.
Powodem zajęcia się sprawą był spór między biznesmenem a ZUS. W 1993 roku skarżący zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracownicę zajmującą się sprawami biurowymi, marketingiem, organizacją wyjazdów i szkoleń prowadzonych przez pracodawcę.
Po siedmiu latach współpracy w czerwcu 2010 roku skarżący wziął ślub ze swoją pracownicą i razem zamieszkali. W sposobie organizacji pracy w firmy nic się nie zmieniło. Żona biznesmena nadal była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonując w firmie takie same zadania jak wcześniej. Przedsiębiorca zaś odprowadzał za nią składki, jak w przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę od wysokości płacy minimalnej.