statystyki

Zasiłek dla opiekuna również wtedy, gdy wygasło orzeczenie o niepełnosprawności

autor: Michalina Topolewska04.07.2016, 16:00; Aktualizacja: 11.07.2016, 18:19
pieniądze

Ta forma pomocy została wprowadzona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), który uznał za bezprawne pozbawienie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.źródło: ShutterStock

Osoby, które zakończyły pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego między 1 stycznia a 30 czerwca 2013 r., bo ich decyzje były wydane na czas określony, powinny mieć przywrócone wsparcie na takich samych zasadach jak opiekunowie, którzy stracili je z mocy prawa 1 lipca.

Polecany produkt: 500+ Krok po kroku. Rewolucja w świadczeniach >>

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który uwzględnił skargę kasacyjną w sprawie zasiłku dla opiekuna. Ta forma pomocy została wprowadzona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), który uznał za bezprawne pozbawienie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Ze względu na naruszenie ich praw nabytych uchwalona została ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567). Problem w tym, że w jej art. 2 ust. 1 zapisano, że o tę formę wsparcia mogą się ubiegać osoby, których decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wygasły z mocy prawa 1 lipca 2013 r. Wtedy to kończył się półroczny okres przejściowy, który zakładał jego wypłatę na dotychczasowych zasadach osobom, które uzyskały je do końca 2012 r.