statystyki

Kiedy płatnik powinien ponownie przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku i wypłacić ubezpieczonemu wyrównanie

autor: Izabela Nowacka30.06.2016, 10:46; Aktualizacja: 11.07.2016, 18:25
pieniądze

Czy przeliczenia i wyrównania wymagają także wynagrodzenia i zasiłki chorobowe?źródło: ShutterStock

Od 1 czerwca 2016 r. w naszej firmie w dziale administracyjnym wprowadzono podwyżki wynagrodzenia, ale z mocą wsteczną, tj. od 1 marca. Pierwsza wypłata już wyższych płac będzie miała miejsce 30 czerwca, wraz z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Pracownicy otrzymujący pensje z uzupełniającymi składnikami, jak premie regulaminowe czy dodatki oparte na wynagrodzeniu zasadniczym, będą mieli przeliczone również te elementy. Czy przeliczenia i wyrównania wymagają także wynagrodzenia i zasiłki chorobowe?

Proszę o przykładowe rozliczenie za czerwiec pracownika, który chorował w kwietniu 5 dni. Przedtem jego płaca wynosiła 2200 zł, dodatek motywacyjny 120 zł oraz premia regulaminowa od 3 do 15 proc. płacy zasadniczej. Dodatkowe składniki były pomniejszane za dni absencji chorobowej, więc podlegały wliczeniu do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Obecnie pensja wynosi 2500 zł, a widełki procentowe premii zostały bez zmian. Dodatek motywacyjny wzrósł do 150 zł. Kwietniowe wynagrodzenie chorobowe zostało obliczone m.in. z premii wynoszących odpowiednio za okres 12 miesięcy: 5, 3, 10, 7, 15, 12, 5, 10, 8, 15, 10 i 7 proc., suma premii wyniosła 2354 zł. Premie za kwiecień i maj wyniosły odpowiednio 8 i 15 proc.

ODPOWIEDŹ

Ze względu na to, że podwyżka wynagrodzenia w stałej miesięcznej stawce objęła wsteczny okres, należy odpowiednio przeliczyć należności takie, jak wynagrodzenie chorobowe czy zasiłki. Wzrost pensji to nie tylko wyrównanie składników płacowych obliczanych na bazie zasadniczej stawki, lecz także innych świadczeń, w tym związanych z niezdolnością do pracy. [ramka 1]

Podwyżka wsteczna

Jednym z obowiązkowych postanowień umowy o pracę jest wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. W trakcie zatrudnienia warunki płacowe mogą się zmieniać zarówno na korzyść, poprzez podwyższenie pensji lub dodanie nowego składnika, jak i na niekorzyść, poprzez odebranie części pensji lub składników. Jakakolwiek zmiana musi jednak być ponownie wprowadzona do umowy o pracę w drodze porozumienia stron, czyli za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy, lub wypowiedzenia zmieniającego. Jednym słowem, nowe warunki muszą być usankcjonowane pisemnie. W przypadku podwyżki wynagrodzenia zazwyczaj wystarcza porozumienie stron, bo pracownicy chętniej godzą się na wzrost. Do umowy o pracę dołącza się aneks, w którym ustala się również termin, od którego zaczną obowiązywać uzgodnione na nowo warunki płacy. Jeżeli nie wskazano takiej daty, to wchodzą one w życie w dniu zawarcia porozumienia.

Najczęściej zmodyfikowane wynagrodzenie przysługuje od określonej daty i dotyczy przyszłości, np. od nowego roku lub miesiąca. Jednak zdarza się, że pracodawca obejmuje podwyżką okres wsteczny, tzn. decyduje o przyznaniu podwyżki od jakiegoś terminu w przeszłości (co również powinno być uzgodnione z pracownikiem). Wówczas za okres między tym terminem a dniem wprowadzenia zmiany pracownikom przysługuje wyrównanie. Oznacza to taki stan faktyczny, w którym już wcześniej pracownicy mieli prawo do większej pensji.