statystyki

Bez deklaracji za miesiąc choroby przedsiębiorca może stracić zasiłek

autor: Marta Nowakowicz-Jankowiak30.06.2016, 10:46; Aktualizacja: 11.07.2016, 18:10
pieniądze

Przedsiębiorca jest zobligowany do rozliczania się z ZUS, co obejmuje złożenie odpowiednich deklaracji oraz opłacenie składek.źródło: ShutterStock

Prowadzący działalność gospodarczą ma prawo zmniejszyć składki proporcjonalnie do liczby dni, w których był niezdolny do pracy. Jeśli jednak zapomni złożyć uaktualniony druk ZUS DRA, pieniędzy może od razu nie dostać.

Przedsiębiorca jest zobligowany do rozliczania się z ZUS, co obejmuje złożenie odpowiednich deklaracji oraz opłacenie składek. W uzasadnionych przypadkach może być z obowiązku złożenia deklaracji zwolniony. Ustawodawca przewidział bowiem uproszczenie procedur polegające na tym, że w pewnych przypadkach nie trzeba wysyłać co miesiąc do ZUS deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają składki wyłącznie za siebie i ewentualnie za osoby współpracujące, ale nie zatrudniają pracowników ani zleceniobiorców. Dodatkowo zadeklarowali minimalną podstawę wymiaru składek, tj.:

– 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (2433 zł),

lub

– 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (555 zł) – przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Takie osoby będą zwolnione z obowiązku złożenia w ZUS miesięcznej deklaracji pod warunkiem, że w stosunku do poprzedniego miesiąca nie wystąpiły żadne zmiany. [ramka 1]

Wielu przedsiębiorców jednak o tym albo nie wie, albo nie pamięta. O swojej pomyłce boleśnie przekonują się jednak wtedy, gdy wystąpią do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku i zamiast pieniędzy otrzymają decyzję odmowną. I to mimo płaconych w terminie składek.

Automatyczna kopia

O co chodzi? Otóż trzeba pamiętać, że prowadzący działalność, który chce skorzystać z zasiłku chorobowego, także powinien złożyć deklarację za dany miesiąc, gdyż zmiana nastąpiła. Wynika ona z tego, że przedsiębiorca jest uprawniony do pomniejszenia podstawy wymiaru składek w związku z niezdolnością do pracy. Za miesiąc, w którym był chory, zapłaci składki mniejsze, proporcjonalnie do czasu choroby. I właśnie tak pomniejszoną podstawę wymiaru składek powinien wykazać w deklaracji. Jeśli tego nie zrobi, a opłaci składki od obniżonej podstawy, ryzykuje, że w systemie ZUS powstanie niedopłata, która może pozbawić go uprawnień do zasiłku chorobowego. System ZUS w przypadku niezłożenia nowej deklaracji skopiuje ją na podstawie poprzedniej i w razie wpłaty nawet prawidłowo pomniejszonej kwoty składek automatycznie pozbawi przedsiębiorcę ubezpieczenia chorobowego. I na tej podstawie zostanie wydana decyzja odmawiająca zasiłku. Przedsiębiorcy pozostanie tylko złożenie odwołania do sądu, który prawdopodobnie zasiłek przywróci. Zdarza się też, że odwołanie uwzględnia sam ZUS.