statystyki

Motywowanie pracowników za pomocą instrumentów finansowych nie jest oskładkowane

autor: Anna Kwiatkowska23.06.2016, 11:03; Aktualizacja: 11.07.2016, 19:13
pieniądze

Warunkiem oskładkowania kwot otrzymanych przez pracownika jest uznanie ich za przychody ze stosunku pracy.źródło: ShutterStock

Uzyskane przez uprawnionych na ich podstawie sumy są wolne od obciążeń ZUS. Nie stanowią bowiem przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Sporą popularnością cieszą się programy motywacyjne, które mają na celu zachęcenie pracowników do podejmowania dodatkowych wysiłków, aby wyniki firmy były lepsze. Zawsze jednak, gdy pracodawca w jakikolwiek sposób wynagradza zatrudnionego, pojawia się pytanie, czy należy to uznać za przychód, który trzeba nie tylko opodatkować, lecz także odprowadzić od niego składki.

Jeśli motywowanie polega na wypłacaniu premii uzależnionej np. od wyników sprzedaży, to wątpliwości nie ma żadnych – taka kwota powinna zostać oskładkowana. W sytuacji gdy program motywacyjny oparty jest jednak na nieco bardziej skomplikowanych zasadach, odpowiedź już tak oczywista nie jest. Aby mieć pewność, warto wystąpić do ZUS o interpretację, która chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami innej wykładni przepisów.

Bezpłatne jednostki uczestnictwa

Tak też postąpił jeden z płatników, który postanowił zmotywować kierownictwo oraz niektórych pracowników poprzez zawieranie z nimi umów cywilnoprawnych, na podstawie których otrzymywaliby jednostki uczestnictwa będące pochodnymi instrumentami finansowymi. Przyznawane one byłyby nieodpłatnie, co wynika z samej istoty zamierzenia. Cały program motywacyjny zostałby opisany w regulaminie, odrębnym od umowy o pracę. Po pewnym ustalonym okresie posiadacz jednostek uczestnictwa byłby uprawniony do otrzymania w zamian za nie określonych sum. Płatnik zastrzegł jednak kilka warunków, aby jednostki mogły zostać zamienione na realne pieniądze. Nie można więc było stwierdzić, że posiadacz jednostki na pewno w przyszłości zrealizuje to prawo.