● Czy uprawniony do wcześniejszej emerytury może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
● Kto decyduje, czy zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy
● Dlaczego nie można zadeklarować preferencyjnej podstawy składek za okres wsteczny