Ministerstwo Zdrowia przeznaczy ok. 52 mln zł na dofinansowanie utworzenia 54 Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM); pierwsze umowy już zostały podpisane – podał we wtorek resort.

Wśród beneficjentów, jak informuje MZ, znajdują się fundacje, organizacje kościelne, a także publiczne oraz niepubliczne podmioty, posiadające kontrakt z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Domy mają przyczynić się do rozwoju środowiskowych form opieki medycznej. Ich najważniejszym zadaniem ma być rehabilitacja lecznicza w celu przywrócenia pacjentowi sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku.

Dzienne domy opieki medycznej to miejsca, gdzie będzie można m.in. przechodzić rehabilitację pod okiem specjalistów i znaleźć opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Będzie tam można również kontynuować leczenie i wykonywać zabiegi pielęgnacyjno-opiekuńcze, których pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej. Pacjenci i ich opiekunowie będą tam przygotowywani do samoopieki i samodzielnej pielęgnacji. W placówkach będzie również prowadzona edukacja zdrowotna.

Dzienne domy opieki medycznej mają ograniczyć umieszczanie osób niesamodzielnych w szpitalach. Ponadto mają one pomóc osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym i z pracą zawodową.

Do DDOM mogą być przyjęci m.in. pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności.

W odróżnieniu od domów pobytu tworzonych w ramach programu "Senior-Wigor", dzienne domy opieki medycznej mogą być tworzone przez placówki medyczne.