Jeżeli reforma nie zostanie przeprowadzona, sytuacja polskiej służby zdrowia będzie się nadal pogarszała - ocenił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb, odnosząc się do wyników rankingu badającego jakość systemów opieki zdrowotnej w 31 europejskich krajach.

W rankingu opublikowanym dziś w Brukseli polska służba zdrowia znalazła się na 25. miejscu. Choć ocena ta jest nieco lepsza niż w ubiegłym roku, Polskę nadal wyprzedzają takie kraje, jak Litwa, Słowacja, Słowenia, nie mówiąc już o Węgrzech czy Czechach. Z krajów Unii Europejskiej gorsze od Polski są: Portugalia, Rumunia, Bułgaria i Łotwa.

"Ten wynik to efekt zaniedbań poprzednich rządów. Proponujemy reformę służby zdrowia, aby się on zmienił. Jeżeli nie dojdzie do reformy, sytuacja będzie jeszcze gorsza. Zmiany proponowane przez nas w ustawach sprawią, że pacjenci będę zadowoleni ze służby zdrowia" - powiedział Gołąb.

Ustawy mające zreformować system ochrony zdrowia zakładają m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe (w ciągu dwóch lat, licząc od stycznia 2009 r.), przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Sejm - przyjmując w ubiegłym tygodniu poprawki Senatu do pakietu ustaw zdrowotnych - zakończył etap parlamentarnych prac nad nimi. Ustawy trafiły do prezydenta, który - zgodnie z konstytucją - może podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Na decyzję ma 21 dni.

Polska otrzymała w sumie 511 punktów na 1000 możliwych

Doroczny ranking "Euro Health Consumer Index" opracował specjalizujący się w kwestiach opieki zdrowotnej i praw pacjentów brukselski ośrodek analityczny Health Consumer Powerhouse.

Uwzględnia on sześć najważniejszych dla pacjentów obszarów - każdy osobno punktowany: prawa pacjenta i dostęp do informacji, czas oczekiwania na zabiegi, wyniki leczenia, zakres usług świadczonych przez system opieki zdrowotnej, dostęp do leków oraz stopień zinformatyzowania służby zdrowia (e-health). Polska otrzymała w sumie 511 punktów na 1000 możliwych.

Najlepsze wyniki uzyskała Holandia, otrzymując 839 punktów, następnie Dania, Austria, Luksemburg i Szwecja.