statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa: Kto może wystąpić do ZUS o abolicję zaległości w 2016 roku

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marek Opolski, Stanisław Żółkiewski16.06.2016, 09:17; Aktualizacja: 16.06.2016, 09:59
rekrutacja, praca, pracownik

. W sytuacji gdy w wyniku ponownej weryfikacji konta spółki, po przekazaniu potwierdzenia przelewu okaże się, że w momencie wydawania decyzji nie była widoczna wpłata błędnie oznaczona przez spółkę, postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie powinno zostać wznowione.źródło: ShutterStock

Razem z siostrą przyjęłyśmy spadek po naszym ojcu, który prowadził działalność gospodarczą. Niedawno otrzymałyśmy decyzje ZUS, którymi przeniesiono na nas odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek, z którymi ojciec zalegał za lata 2006–2008. Czy istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenia takich należności? Czy wystarczy, że taki wniosek złożę tylko ja, czy powinna złożyć go również moja siostra?

W tej sytuacji najkorzystniejsze byłoby złożenie w ZUS wniosku o umorzenie należności na podstawie ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (dalej: ustawa abolicyjna). Co prawda termin na złożenie wniosku w większości przypadków upłynął, bowiem wynosił 24 miesiące liczone od dnia wejścia w życie ustawy, a więc od 15 stycznia 2013 r. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od tej reguły. Wniosek o umorzenie można złożyć również w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej za zadłużenie, określającej wysokość zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia lub o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom, gdy decyzję tę ZUS wydał po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej. W praktyce oznacza to, że ZUS nie może określić definitywnej daty, po której nikt już nie będzie uprawniony do złożenia wniosku o abolicję.

Odpowiadając na dalszą część pytania, należy stwierdzić, że umorzenie zadłużenia jednemu ze spadkobierców nie spowoduje wygaśnięcia długu pozostałych dłużników. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o umorzenie należności przez jednego z odpowiedzialnych solidarnie spadkobierców zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z art. 373 k.c. zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku wobec współdłużników. Umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej stanowi swoiste zwolnienie z długu na wniosek jednego z dłużników solidarnych, zatem nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zobowiązań przez pozostałych. 

Podstawa prawna

Art. 373 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Art. 91 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane