Prowadzę biuro prawne w ramach działalności gospodarczej. Mam propozycję zawarcia kontraktu menedżerskiego na zarządzanie spółką kapitałową. Poza usługami zarządczymi, które mam wpisane w ewidencji działalności gospodarczej, wykonuję jeszcze inne, tj. w zakresie doradztwa finansowego i personalnego. Czy jeśli podpiszę kontrakt, będę miał prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych? Czy możliwe jest, by to zleceniodawca opłacał za mnie składki społeczne, a ja tylko składkę zdrowotną z działalności?
ODPOWIEDŹ
Tak, przedsiębiorca może wskazać kontrakt menedżerski jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, o ile podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia (przychód osiągnięty w danym miesiącu z kontraktu) będzie nie niższa niż minimalna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności obowiązująca przedsiębiorcę. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze wybór kontraktu jako tytułu do ubezpieczeń społecznych może się kalkulować finansowo.