Od 70 lat, ponad 120 tysięcy polskich żołnierzy i personelu wojskowego uczestniczyło w 89 operacjach międzynarodowych, wspierając misje pokojowe i stabilizacyjne na całym świecie. Polska bierze aktywny udział w operacjach prowadzonych przez Unię Europejską, NATO i ONZ, a obecnie w tych misjach uczestniczy ponad 1000 żołnierzy. Status weterana, ustanowiony przez Sejm w 2011 roku na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, przyznaje prawa i przywileje tym, którzy służyli poza granicami kraju.

Kto Może Otrzymać Status Weterana?

Status weterana może uzyskać każda osoba, która w ramach polskich służb była skierowana na misje pokojowe lub stabilizacyjne, kontyngenty policyjne, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu (obecnie Służby Ochrony Państwa) oraz w ramach Państwowej Straży Pożarnej. Warunkiem jest udział w misji przez okres nie krótszy niż 60 dni nieprzerwanie lub łącznie przez 90 dni. Proces uzyskania statusu wymaga złożenia wniosku w Ministerstwie Obrony Narodowej lub Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg służby i zaświadczeniem o niekaralności.

Jakie przywileje dla Weteranów?

Weterani mają prawo do szeregu przywilejów, które wspierają ich w powrocie do życia cywilnego i doceniają ich poświęcenie. Oto główne z nich:

 • Bezpłatna Pomoc Psychologiczna: Dostępna w jednostkach wojskowych oraz wojskowych pracowniach psychologicznych.
 • Bezpłatna Pomoc Prawna.
 • Dodatkowy Urlop Wypoczynkowy: 5 dni rocznie.
 • Pierwszeństwo do Umieszczenia w Domu Weterana oraz w domu emeryta wojskowego.
 • Zapomoga: Przyznawana po ukończeniu 65 lat.
 • Bezpłatne Korzystanie z Infrastruktury Sportowej: Hali sportowej, siłowni i pływalni w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Zwolnienie z Opłat za Wstęp do Muzeów Państwowych.
 • Zwrot Kosztów Przejazdu i Zakwaterowania na uroczystości organizowane przez MON lub dowódców jednostek wojskowych.
 • Możliwość Skorzystania z Zakwaterowania w Zasobach Agencji Mienia Wojskowego.
 • Asysta Honorowa Podczas Pogrzebu.

Ponadto, prywatne i samorządowe podmioty oferują dodatkowe zniżki, takie jak tańsze bilety na mecze Legii Warszawa czy ulgi na bilety komunikacji miejskiej w niektórych miejscowościach.

Uprawnienia dla Weteranów poszkodowanych

Osoby, które doznały obrażeń podczas służby, mają dodatkowe prawa, które obejmują:

 • Bezpłatna Pomoc Psychologiczna Bez Kolejki.
 • Dodatkowy Urlop Wypoczynkowy: Jeśli pracują na etacie.
 • Pierwszeństwo Przyjęcia do Domu Weterana.
 • Zwrot Kosztów Przejazdu i Zakwaterowania na Uroczystości.
 • Bezpłatne Umundurowanie i Ekwipunek: Jednorazowo.
 • Leczenie Urazów i Chorób Bez Kolejki: Związanych z misjami zagranicznymi, z minimum 30% uszczerbkiem na zdrowiu.
 • Bezpłatne Leki, Środki Spożywcze i Wyroby Medyczne: W zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas służby.
 • Ulgi na Przejazdy Środkami Komunikacji: Miejskiej i krajowej.
 • Dofinansowanie do Nauki.
 • Pierwszeństwo w Zatrudnieniu w jednostkach podległych MON.
 • Zapomoga Bez Względu na Wiek.
 • Dodatek Weterana Poszkodowanego: Dla osób pobierających rentę inwalidzką lub emeryturę.
 • Bezpłatne Turnusy Readaptacyjno-Kondycyjne.
 • Bezpłatne Korzystanie z Infrastruktury Sportowej: Hali sportowej, siłowni i pływalni.
 • Pobyt w Sanatorium Raz na 3 Lata.
 • Bezpłatny Wstęp do Muzeów.

Jak zdobyć status Weterana?

Aby uzyskać status weterana, należy złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Obrony Narodowej lub Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek musi być poparty dokumentacją potwierdzającą przebieg służby oraz zaświadczeniem o niekaralności. W praktyce status weterana posiada obecnie około 30 tysięcy osób, co stanowi tylko jedną czwartą uprawnionych. Przyczyną może być brak skutecznej komunikacji i informacji dostępnych dla potencjalnych weteranów.